sardi
08 شهریور 1401 - 21:49

فدراسیون مینی فوتبال به زودی تشکیل می شود

سنندج- وزیر ورزش و جوانان از تشکیل فدراسیون ملی مینی فوتبال در آینده نزدیک خبر داد. سید محمد سجادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سوابق ورزشی استان کردستان بارز و مستعد است و پیشکسوتان بسیاری در عرصه‌های مختلف ورزشی در این استان وجود دارد. گوخبرنگار مهروی افزود: طبق آمار زمینه ورزش همگانی دراین استان بسیار خوب پیش می‌رود. دراینوزیر ورزش و جوانان بیان کرد: ورزش‌های پهلوانی، کشتی، رزمی، توپی و سالنی دراین استان مناسب بوده و ۵۰ هیئت فعال در این استان وجود دارد که جای تقدیر و تشکر دارد. دراینسجادی گفت: استان کردستان با وجود کمبود نیروی انسانی طبق ارزیابی خوب پیش رفته وخوشبختانه رویکرد مشارکت بخش خصوصی دراستان کردستان فعال شده است. وخوشبختانهدراستانوی با اشاره به برگزاری جام پرچم در سطح کشور عنوان کرد: امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد فدارسیون ها افزایش یابد و در برنامه‌های آینده، فدراسیون مینی فوتبال را نیز فعال خواهیم کرد. فدارسیونهامینیوزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: استاندار کردستان حامی ورزش و با روحیه جوان گرایی و جوان باوری در عرصه‌های مختلف فعال است و ارتباط خوب استاندار با جامعه ورزش نوید خوبی برای ماست. سجادی بیان کرد: برای برنامه‌های آینده راهکارهایی با مشورت مدیرکل ادارات ورزش و امور جوانان استان‌ها تدوین شده و نقشه راه یک سال آینده خواهد بود. وزیر ورزش گفت: هیئت‌های ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان باید بازوی توانمند اجرایی ما باشند که بتوانیم در برنامه‌های مهم این وزارتخانه خوب بدرخشند. سجادی افزود: از استان کردستان انتظار داریم که بیشتر درخدمت ورزشکاران باشد و به امور اماکن ورزشی و هیئت‌ها به خوبی رسیدگی کند. درخدمتوی عنوان کرد: وضعیت، اهداف و حرکت‌های پیش روی ورزش در استان‌ها در داخل وزارت ورزش و جوانان رصد خواهد شد. سجادی اعلام کرد: به طور متوسط هر ماه حدود هزار و ۹۰۰ رویداد ورزشی داریم که نسبت به سال‌های گذشته ۱۰ برابر شده است. وزیر ورزش و امور جوانان کشور افزود: سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان به زودی تحویل داده خواهد شد و تسویه حساب‌ها انجام می‌شود و امیدواریم طبق برنامه ریزی ها، هیئت‌ها و رویدادهای مختلف در این سالن فعال شود. ریزیها
منبع: مهر
شناسه خبر: 688278